business. innovation. progress.

bip group sa

Naszą zasadą jest podejmowania działań stanowiących istotne wsparcie przy wdrażaniu planów i inicjatyw biznesowych, niezależnie od tego, czy reprezentują sektor produkcji, handlu, usług czy też obszaru R&D. Jako wehikuł rozwoju zapewniamy wymianę informacji dotyczących projektów oraz znalezienia partnera do realizacji wspólnych przedsięwzięć. Nasza usługa rozszerzona bywa często o negocjowanie umów handlowych, pozyskanie kontraktu lub inwestora. Działamy w czterech głównych obszarach wsparcia biznesu: Inwestycje Consulting, Handel, Technologie.

inwestycje

Inwestycje są nierozerwalnie związane z przedsiębiorstwem. Samo uruchomienie firmy jest inwestycją. Tak samo jak każdy zakup sprzętu, nieruchomości czy urządzenia, zatrudnienie pracowników, czy też nowy kontrakt. Wspieramy w transakcjach połączeń, przejęć oraz sprzedaży przedsiębiorstw, zapewniając naszym dostęp do inwestorów z całego świata. Zajmujemy się także wyszukiwaniem interesujących okazji inwestycyjnych, a następnie kojarzeniem podmiotów zainteresowanych współpracą we wskazanych obszarach. BIP Group SA świadczy usługi, które pomogą Państwu uniknąć ryzyka związanego z inwestycją. Jesteśmy do dyspozycji, począwszy od oceny projektu, przez przygotowanie biznes planu i organizację finansowania aż po pełną obsługę formalną, prawną i organizacyjną.

consulting

Consulting to szeroka gama usług, od definiowania strategii poprzez reorganizację( optymalizację) przedsiębiorstwa i jego obszarów, aż po zarządzanie kapitałem ludzkim oraz projektowanie i wdrażanie rozwiązań technologicznych. BIP Group SA realizuje projekty doradcze od analiz i audytów poprzez optymalizację procesów do budowania innowacyjnych strategii i modeli biznesowych oraz project management . Oferujemy naszą pomoc w zakresie restrukturyzacji firmy, poprawy jej płynności finansowej oraz optymalizacji / redukcji kosztów i zwiększenia przychodów ze sprzedaży. Mamy doświadczenie w branżach finansowej, FMCG, Retail, IT, RealEstate, dóbr luksusowych. Sprawimy, że synergia w obszarach marketingu i PR, sprzedaży i obsługi klienta, wpłynie na efektywność, a działania operacyjne poprzez interim management i outsourcing zostaną zoptymalizowane.

Technologie

Rozwijamy innowacyjne pomysły. Współpracujemy z TechBRainers, R&D Connector. Pomagamy korporacjom, funduszom inwestycyjnym i inwestorom prywatnym w prawidłowej ocenie potencjału start up-ów oraz projektów z obszaru R&D. Wspieramy wynalazców i pomysłodawców innowacyjnych rozwiązań dla różnych branż (Automotive, FMCG, Meblarskiej, Chemii i przetwórstwa tworzyw sztucznych, Metalurgii, Energetyki). Pomagamy w pozyskaniu finansowania na badania i rozwój technologii i komercjalizację badań. Obecnie wraz z twórcami rozwijamy technologie z zakresu Robotyki i Automatyki oraz IT.

handel

Posiadamy bezpośrednie relacje na rynkach EU (Niemcy, Czechy, Rumunia, Kraje Bałtyckie), EaWG (Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan) oraz oferujemy dostęp do rynków amerykańskich LAFTA, NAFTA. Oferujemy Państwu organizację i prowadzenie przedstawicielstw handlowych oraz oddziałów firm. W ramach przyjętego zlecenia, zapewniamy organizację wyposażenia biura oraz uruchomienie i prowadzenie działalności handlowej. Organizujemy zarówno skromne 1-2 osobowe placówki, jak też rozbudowane w formie spółek – córek.

BIP GROUP SA

business. innovation. progress.

Nasza działalność realizowana jest poprzez wyodrębnione projekty w ramach asocjacji podmiotów lub spółek zależnych BIP Group SA

  • NewBiz Consulting – to firma zajmująca się doradztwem i wsparciem firm w zakresie rozwoju nowego biznesu. Główne obszary obejmują strategie sprzedaży i obsługi klienta; analizy biznesowe w obszarach kluczowych, pomoc w wyborze i implementacji narzędzi wsparcia ERP; CRM; POS; BI; Data Center i Contact Center. Równocześnie wspieramy ekspansję poprzez zakładanie nowych firm, tworzenie filii i przedstawicielstw; doradztwo przy wyborze partnerów. Wśród naszych projektów jest praca dla firm: ANIMEX; ASPIRO (M-BANK); PZU; TFL; CAPITAL SERVICES; MIRAD; EXPO XXI; EXPO ARENA; EVIGO …

  • Evida sp. z o.o. w organizacji – prowadzi doradztwo transakcyjne przy zakupie i sprzedaży gruntów, projektów i portfeli mieszkań. Prowadzi transakcje obejmujące pozyskiwanie partnerów dla przedsięwzięć deweloperskich; sprzedaż działek pod projekty mieszkaniowe; doradztwo w tworzeniu portfela nieruchomości komercyjnych i komercjalizacji; pozyskiwanie finansowania. Wykonuje wyceny nieruchomości zgodnie z krajowymi, jak i międzynarodowymi standardami w oparciu o metody: kapitalizacji dochodu, porównawczą, zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Finansowe due dilligence po stronie sprzedającego i prawne, techniczne oraz środowiskowego due dilligence dla kupującego.

  • Ardent Backer Ltd. - agencja realizująca projekty marketingowe PR oraz MICE. Działania obejmują komunikację z wykorzystaniem narządzi sem/seo, social media; kontent marketing, marketing afiliacyjny, mobile; gamification i programy lojalnościowe. Wsparcie dla klientów dzięki wiedzy eksperckiej, doświadczeniu i umiejętnością łączenie działań w ramach strategii omnichannel i wykorzystaniu danych umożliwiających realizację idei customer experience.

Zarząd

Andrzej Pióro

Prezes Zarządu

Rafał Potocki

Wiceprezes Zarzadu

Partnerzy

Kontakt