BIP


Szanowni Państwo,
BIP GROUP SA w związku z epidemią SARS-CoV-2 pragnie włączyć się we wsparcie instytucji publicznych, samorządów oraz służb medycznych i ratowniczych poprzez bezpłatne udostępnienie swojego know-how.

Proponujemy przygotowanie:

  • Procesów i procedur obejmujących zdarzenia kluczowe i krytyczne dla walki z COVID 19;
  • Uruchomienie narzędzia zarządzania dokumentacją procesów i procedur w ramach walki z COVID 19.
  • Przygotowanie systemu informatycznego wspierającego zarządzanie i nadzór nad zasobami w obszarze bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej niezbędną do prawidłowej realizacji zadań związanych z walką z COVID 19.

BIP GROUP SA jest ekspertem w zakresie systemów zarządzania oraz budowy procesów kluczowych. Posiadamy know-how pozwalające na tworzenie wydajnych skutecznych narzędzi do zarządzania logistyką i infrastrukturą krytyczną.