QUALIMAN

BIP Group SA jest właścicielem systemu Qualiman, narzędzia dedykowanego do zarządzania dokumentacją procesów biznesowych. Przez dokumentację procesów biznesowych rozumiemy diagramy przebiegu procesów, ich szczegółowe opisy w postaci formalnych procedur operacyjnych oraz najlepszych praktyk biznesowych, a także zbiory dokumentów pomocniczych w postaci załączników multimedialnych dowolnego typu (np. szablony formularzy, listy kontrolne, filmy instruktażowe, itp.).

Qualiman  umożliwia operacyjne zarządzanie procesami firmy, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów różnych systemów zapewnienia jakości. Pozwala kontrolować dowolnie złożoną bazą danych wewnętrznych aktów prawnych typu regulaminy, procedury ogólne, instrukcje robocze. W szczególności przeznaczony jest do bezpośredniej, interaktywnej współpracy z oprogramowaniem do modelowania procesów biznesowych typu iGrafx.

Qualiman przechowuje zarówno aktywne schematy procesów (z pełnym zarządzaniem wersjami), jak i teksty procedur opisujących główne punkty węzłowe i przepływy funkcjonalne w ramach zidentyfikowanych procesów.

Wszystkie dokumenty przechowywane w systemie Qualiman są odpowiednio ustrukturalizowane, co pozwala na ich przetwarzanie do dowolnej postaci publikacyjnej w formie skróconych opisów, streszczeń, wyciągów, drzew powiązań, tablic kompetencji i uprawnień, zestawień schematów rysunkowych.

Qualiman stanowi skuteczną i efektywną pomoc dla zachowania ładu korporacyjnego, compliance, HR, tworzenia i utrzymania łańcucha wartości w organizacji, służb zapewnienia jakości, (nadzór nad dokumentacją procesów oraz pełna implementacja różnych modeli kompetencji, doświadczeń oraz uprawnień decyzyjnych).

Dokumenty przechowywane w systemie mogą być drukowane według wcześniej określonych szablonów firmowych w postaci papierowej lub przekształcane do postaci elektronicznej umożliwiającej ich publikację wraz z automatyczną aktualizacją odwołań (system automatycznie kontroluje spójność i kompletność referencyjną dokumentów z uwzględnieniem statusów wersji dokumentacji).

Wdrożenie systemu Qualiman powinno być postrzegane jako katalizator inicjujący lub znacznie intensyfikujący procesy  doskonalenia i dokumentowanie zarówno pojedynczych czynności, jak i całych procesów, stając się stałym elementem kultury organizacji.

 

REFERENCJE