NASZ ZESPÓŁ

Zaplecze eksperckie:

prof. dr hab. Andrzej Szarata – ekspert w obszarze symulacji kolejowych i drogowych, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Autor publikacji naukowych, z zakresu modelowania podróży i prognozowanie ruchu ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy połączeń kolejowych, budowy i eksploatacji modeli symulacyjnych systemu transportowego.

prof. dr hab. Tomasz Komornicki – ekspert w zakresie dostępności terytorialnej oraz danych socjo-ekonomicznych i demograficznych. Kierownik Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

dr hab. Dariusz Tłoczyński – Uniwersytet Gdański. Specjalizuje się w  zakresie ekonomii w obszarze konkurencji rynku usług transportu lotniczego; strategii marketingowych w portach lotniczych oraz źródłach zasilania kapitałowego przedsiębiorstw.

dr Benedikt Mandel – twórca metodyki MKmetric- ekspert w zakresie analizy i prognozowania transportu ze szczególnym uwzględnieniem transport lotniczego i rozwoju europejskich sieci transportowych.

dr Andrzej Słodownik – twórca modelu prognozowania ryzyka wyniku handlowego w transporcie lotniczym, były wiceprezes PLL LOT ds. operacyjnych.

dr Sonia Huderek-Glapska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – ekspert z zakresu konkurencyjności rynku usług transportu lotniczego; strategii marketingowych w portach lotniczych.

 

Zespół wykonawczy:

dr inż. Tadeusz Lis – ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Mechanicznym – Technologicznym w zakresie projektowania przemysłowych procesów technologicznych.  Specjalista w zakresie inżynierii systemów biznesowych zajmuje się od strony praktycznej usprawnianiem działania procesów. Współtwórca metodyki Qualiman oraz ASAS systemu  informatycznego kontroli lotów dla polskiego lotnictwa cywilnego. W zespołach pracujących pod jego kierunkiem zaprojektowano i wdrożono kilkanaście unikalnych systemów zarządzania programami wielkiej skali spójnie łączących elementy organizacyjne, prawne, proceduralne oraz techniczne.

mgr Piotr Wieczorek – Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie oraz Akademii Obrony Narodowej. Ekspert w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem (Safety Management System) w lotnictwie cywilnym, organizacji i koordynacji rozkładów lotów, a także przepustowości portów lotniczych. Posiada uprawnienia koordynatora rozkładów lotów IATA, potwierdzone kwalifikacje w zakresie przepisów i zasad WSG i SSIM oraz praktyczne umiejętności w zakresie obsługi platform informatycznych do organizacji i koordynacji rozkładów lotów (CONDOR, SITA, ASAS, SCORE).
Z branżą lotniczą związany od 1989 roku – m.in.: P.P. „Porty Lotnicze”, Agencja Ruchu Lotniczego, Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwo Infrastruktury, Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej „EUROCONTROL”.
W latach 2006 – 2012 Data Collecting Agent wg IATA na lotnisku Chopina w Warszawie odpowiedzialnego za opracowywanie i nadzorowanie nad realizacją rozkładów lotów w EPWA.
W latach 2009 – 2013 Wiceprezydent Stałej Komisji ds. Finansów „EUROCONTROL”, oficer łącznikowy z ramienia Polski.
W latach 2009 – 2014 Członek Stałego Komitetu Bezpieczeństwa Lotniska Chopina w Warszawie.
W latach 2012 – 2014 Główny Specjalista ds. współpracy z koordynatorem rozkładów lotów. Czynnie współpracował z AOC i BARIP, przewoźnikami operującymi z/do EPWA oraz agentami obsługi naziemnej Autor projektu statutu komitetu koordynacyjnego, obowiązującego w: Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie oraz w czasie Euro 2012: w portach lotniczych: im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego i im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu, a także statutu Podkomitetu Koordynacyjnego na lotnisku Chopina w Warszawie.
Współautor opracowania i wdrożenia w EPWA Local Rules oraz Quota Counting System. Protokólant wszystkich posiedzeń Komitetu Koordynacyjnego i Podkomitetu Koordynacyjnego działających w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie

Andrzej Pióro – Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz SGH – ekonomika i zarządzanie w transporcie lotniczym. Wieloletnie doświadczenie na stanowiskach managerskich w transporcie lotniczym dla przedsiębiorstw PLL „LOT” i PPL.  Blisko 20 lat w zagranicznych przedstawicielstwach w Mediolanie, Rzymie, Wilnie, Bacelonie i Budapeszcie.

Marian Konopiński  – Absolwent Politechniki Poznańskiej. Ekspert związku Regionalnych Związków Lotniczych, dysponuje rozległą wiedzą z zakresu praktycznego aspektu funkcjonowania podmiotów gospodarczych branży turystycznej  i usług powiązanych. Może pochwalić się pracą z takimi instytucjami jak Ministerstwo Infrastruktury, Polskie Linie Lotnicze LOT.

Rafał Potocki – Prezes Zarządu BIP Group SA. Manager o ponad 20 letnim doświadczeniu w zakresie zarządzania obszarami strategicznymi w dużych korporacjach, a także projektach typu StartUp. Ukończył wydział Prawa UW oraz podyplomowe studia z zakresu Zarządzania i Marketingu na Edinburgh Business School,  także Management & Finance w ramach Sigma Challenge Programme  INSEAD. W BIP Group SA odpowiada za operacyjne funkcjonowanie spółki oraz nowe projekty.