ASAS METRICS

BIP Group SA jest właścicielem systemu ASAS narzędzia dla linii lotniczych i portów lotniczych oferujące wsparcie w podejmowaniu kluczowych decyzji w obszarze optymalizacji ruchu lotniczego.

ASAS umożliwia modelowanie wielkości parametrów w funkcji czasu. Oznacza to możliwość różnicowania maksymalnych dopuszczalnych wielkości parametrów w zależności od daty, godziny lub dnia tygodnia. Pozwala to operatorowi np. na ograniczenie przepustowości pasa startowego ze względu na remont, lub inne zaplanowane zdarzenia. Parametry mogą być sprawdzane dla różnych przedziałów czasowych z zakresu od 5 do 240 minut. Dla każdego z wybranych przedziałów można wprowadzić oddzielne wartości maksymalne.

 

ASASmetrics to efekt współpracy BIP Group i MKmetric gmbh. Nasze rowiązenie pozwala na wymiarowanie potencjału popytu nowych tras wraz z oceną ryzyka handlowego już na etapie planowania oraz symulacyjne analizy wpływu konkurencji. W obszarze transportu lotniczego odwzorowuje wszystkie rodzaje konkurencji i współdziałania, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie wysokiej dokładności wymiarowanie zmian rozpływu strumieni pasażerów na globalnej siatce połączeń. Ponadto, dzięki zastosowaniu funkcji logistycznych do oceny preferencji podróżnych, którzy mogą, ale nie muszą stać się pasażerami linii lotniczej (MNL – Multi Nominal Logit), możliwe jest prognozowanie zachowań podróżnych w ujęciu regionalnym, odpowiednio do ich miejsca zamieszkania.

ASASmetrics to pełna dokumentację modelu ekonometrycznego oraz źródeł danych w istotny sposób wyróżnia wśród innych dostawców. Żaden inny dostawca systemu analityczno-prognostycznego nie publikuje wyników testów dokładności.

ASASmetrics to jedyny komercyjny system analityczno-prognostyczny zapewniający wysoką dokładność prognoz w warunkach dużej dynamiki rynków transportu lotniczego, konkurencji wewnątrzgałęziowej (linie lotnicze, porty lotnicze) oraz konkurencji / współdziałania naziemnych gałęzi transportu.

REFERENCJE