FLOPSAR

BIP GROUP SA został partnerem Flopsar Technology twórcy narzędzia do wielowymiarowego monitoringu wydajności aplikacji.

Flopsar Suite zapewnia monitoring dowolnych aplikacji oraz ich otoczenia. Bez znaczenia jest technologia i dostawca. Wyniki monitorowania prezentowane są w różnych wymiarach: technicznym, biznesowym, czy też w wymiarze związanym z bezpieczeństwem przetwarzania danych niejawnych. Użytkownicy decydują czy dane mają być przedstawiane w sposób ogólny czy bardziej szczegółowy.

Flopsar Suite śledzi każdą transakcję wykonywaną w monitorowanych systemach. Oprócz informacji o czasie jej trwania na poszczególnych warstwach, raportujemy każdy wyjątek związany z przetwarza-niem. Do tego dodajemy możliwość raportowania danych na których pracuje dana transakcja – tak aby można ją było błyskawicznie odszukać w systemie po dowolnym identyfikatorze.

Poprzez błyskawiczną detekcję problemów wydajnościowych i spójnościowych (błędy w realizacji transakcji) dajemy programis-tom i architektom potężny zestaw danych, na podstawie których mogą podejmować trafne decyzje o miejscach i priorytetach opty-malizacyjnych. W konsekwencji wzrasta jakość kodu, oraz podnosi się dostępność rozwiązania. Klienci otrzymują dojrzałe i stabilne aplikacje.

Flopsar Suite zbiera i analizuje dane pochodzące z „otoczenia” serwerów aplikacji. Informacje o obciążeniu zasobów (maszyny, dyski, kolejki, wątki czy pule połączeń) służą do określenia ich stopnia dostępności oraz pozwalają na optymalne zaplanowanie rozwoju infrastruktury IT.

 

REFERENCJE