contact@bipgroup.pl +48 534 715 055
contact@bipgroup.pl +48 534 715 055

Qualiman

Narzędzie do zarządzania procesami i procedurami zdarzeń kluczowych i krytycznych oraz procesów w biznesie.

INFO

Dowiedz się więcej o systemie Qualiman

BIP Group SA jest właścicielem narzędzia QUALIMAN wspieranego systemem ADONIS, które są dedykowane do zarządzania procesami i procedurami zdarzeń kluczowych i krytycznych oraz procesów biznesowych.

Tworzymy szczegółową dokumentację w tym opisy w postaci legislacji wewnętrznej, formalnych procedur operacyjnych oraz najlepszych praktyk, a także zbiory dokumentów pomocniczych w postaci załączników dowolnego typu (np. szablony formularzy, listy kontrolne, filmy instruktażowe, itp.). Pozwala to kontrolować dowolnie złożoną bazą danych wewnętrznych aktów prawnych typu regulaminy, procedury ogólne, instrukcje robocze. System przechowuje zarówno aktywne schematy procesów (z pełnym zarządzaniem wersjami), jak i teksty procedur opisujących główne punkty węzłowe i przepływy funkcjonalne w ramach zidentyfikowanych procesów.

Wszystkie dokumenty przechowywane w systemie są odpowiednio ustrukturalizowane, co pozwala na ich przetwarzanie do dowolnej postaci publikacyjnej w formie skróconych opisów, streszczeń, wyciągów, drzew powiązań, tablic kompetencji i uprawnień, zestawień schematów rysunkowych.

QUALIMAN jako metodyka stanowi skuteczną i efektywną pomoc dla procesów legislacyjnych, zachowania ładu korporacyjnego, compliance, tworzenia i utrzymania łańcucha wartości w organizacji publicznej i komercyjnej, optymalizacji pracy służb zapewnienia jakości, służb ratunkowych (nadzór nad dokumentacją procesów oraz pełna implementacja różnych modeli kompetencji, doświadczeń oraz uprawnień decyzyjnych).

Wdrożenie metodyki QUALIMAN powinno być postrzegane jako katalizator inicjujący lub znacznie intensyfikujący doskonalenie i dokumentowanie procesu legislacji od aktów zasadniczych, poprzez akty wyższego rzędu po dokumenty wykonawcze.